Lakossági Fórum – 2014-09-09

Lakossági Fórum – 2014-09-09

BESZÁMOLÓ a Lakossági fórumon elhangzottakról:

2014 szept.9-én – kedden – Kőszeg Város Önkormányzata lakossági fórumot tartott a Jurisics Miklós
Gimnáziumban. A fórum témája a Szabóhegyi ingatlanok szennyvízkezelésének megoldása volt. Mivel
Önkormányzat is fontosnak tartja a Szabóhegy területén lévő ingatlanok szennyvízkezelésének megoldását – és a
beérkezett érdeklődések és panaszok is ezt szorgalmazzák – ezért a civil szerveződéssel együtt igényfelmérést és
adatgyűjtést indítottunk.
Tekintettel arra, hogy a kommunális szennyvíz tisztítása többféle módon is megoldható ezért – ahogy ezt a fórumra
meghívott előadók is hangsúlyozták – megfelelő, hosszútávon is legolcsóbban üzemeltethető megoldás
megtalálásához – a Szabóhegyre, a helyi adottságokat pontosan felmérve készítendő egy szennyvízkezelési
program.Ennek elkészítéséhez többek között nélkülözhetetlen, hogy megismerjük, jelenleg hányan tartózkodnak
életvitelszerűen az adott területen, mekkora a téli és a nyári népesség, milyen távlati elképzelések vannak a
tulajdonosok részéről.
A lehetséges műszaki megoldásokat – zárt rendszerű szennyvízcsatorna vagy egyedi szennyvíztisztító
berendezések – az egyeztetésre meghívott szakértőink ismertették.
Horváth Ferenc – Mélyépterv-Infrastruktúra Kft.
Forstner Antal – KESZKKE – Korszerű Egyedi Szennyvíztisztítók Kislétesítmények Szakmai Környezetvédelmi
Egyesület

A zárt szennyvízcsatorna kiépítéséhez a városi kapacitás megfelelő, a domborzati viszonyok azonban jelentősen
megnövelik egy esetleges beruházás költségét. Többlet-költséget jelenthet a telkeken belüli nagy szintkülönbségés a jelenlegi szennyvízgyűjtők úttól való távolsága is. A keletkező szennyvíz változó mennyisége (télen kevés,
nyáron több) nem befolyásolja számottevően a rendszer működését.
Telepítéséhez, a csatornahálózat kiépítéséhez a meglévő utak felbontása nélkülözhetetlen.
Teljesen más módon helyben az adott ingatlanon belül működő, Európában több mint 30 millió ember által több
évtizede használt, Hazánkban is lassan 20 éve működő rendszerről szóló részben az előadó hangsúlyozottan
emelte ki az előkészítés fontosságát, mivel korrekt szennyvízkezelési program elkészítése nélkül nem lehet hosszú
távra szóló helyes döntést hozni.
Arról a szennyvíztisztítási technológiáról beszélt az egyesület előadója mellyel Hazánkban elsőként, 2010-ben
Úniós pályázaton Apácatorna település nyert és a beruházás 2011-ben elkészült. A mindenfajta gépészet nélkül
üzemelő, korszerű egyedi szennyvíztisztító kislétesítmény előnyei :
– Egyszerűen és gyorsan telepíthető
– Telepítésük ingatlanon belül történik, így a meglévő úthálózatot nem kell tönkre tenni
– Működtetése rendkívül egyszerű és olcsó mivel egy 4 fős átlagos családnak havi 450 Ft ba kerül a
frissítő baktérium adalék bejuttatása
– A rendszerben képződő szennyvíz iszapot is csak 4-5 évenként kell szippantani amennyiben normál
üzemmódban használják az épületet
– Nyaralók esetén amikor télen nem lakják az épületet a rendszer semmilyen kezelést nem igényel és a
csökkentett használat következtében a szippantási periódus is kitolódik. A tavaszi indításig a rendszer
nem áll le , ezért a ház indításakor csak a havi frissítő adalékot kell a rendszerbe bejuttatni
– Helyben tisztítja a szennyvizet az adott ingatlanon a tulajdonos igényinek megfelelő kapacitással
– Helyigénye: egy db 2 m³-es földbe süllyesztett tartály és 40-60 m dréncsöves szivárgó-rendszer
A fórumon felmerült kérdésekből:
Az előadók a felmerült, a résztvevők adott ingatlanjának egyedi adottságaira vonatkozó kérdéseket
megválaszolták.
Az önkormányzat részéről a helyi önkormányzati rendelet vonatkozó részeit ismertették a résztvevők kérdéseinek
megfelelően.
Kóthy Zsuzsanna a fórum fő szervezőjeként beszámolt arról a kezdeményezésről, mely szerint a Szabóhegy lakói,
ingatlanok tulajdonosai egyesületet kívánnak létrehozni a lakókörnyezetük gondjainak, többek között a szennyvíz
tisztításának megoldására, hogy könnyebben tudjanak Kőszeg Város Önkormányzatával együttműködve
eredményre jutni. Kőszeg Város Önkormányzata fontosnak tartja a Szabóhegyi utcák fejlesztését, a tulajdonosi
igények kielégítését, az infrastruktúra bővítését, aminek a megalakuló Egyesülettel való együttműködés is szerves
része lesz.