Címünk

Offline

Telefon: +06-30-2322315

Levél: 9730 Kőszeg, Tölgyes u. 39

Egyesületi bankszámla:

Takarékbank Zrt.

Kőszegi Kirendeltség
Címe: 9730 Kőszeg, Rákóczi u. 12

Számlaszám: 72100347-11091422-00000000

IBAN HU33 7210 0347 1109 1422 0000 0000       

Adószám:18627325-1-18

Kérjük az évi tagdíjakat* (6000.-Ft) minden év március 31.-ig befizetni szíveskedjenek.
Befizetési mód: átutalás

Kérjük, hogy mindig időben rendezze a tagdíját!

Köszönjük!

___________________________________________________________________

*Az egyesület speciális bevételi forrása a tagdíj. Célja, hogy egyrészt bevételi forrása legyen a szervezetnek, másrészt a szervezethez tartozást is erősítse, harmadrészt hogy a szervezet számára valamennyi vagyoni forrást biztosítson.

A tagdíj fizetése vagy meg nem fizetése önmagában nem keletkeztet és nem szüntet meg jogot.
-Forrás: www.nonprofit.hu