Megóvás

A Szabóhegy természeti és építészeti értékeinek védelme, fejlesztése és szépítése.

Turizmus

A természeti környezet vonzereje által a város idegenforgalmának növelése. E körben az Egyesület feladatának tekinti a hegyen található útbaigazító táblák, jelzések állapotának, az útra kidőlt vagy veszélyes fáknak a figyelmemmel kísérését, az észlelt problémák orvoslását illetve az eljárni jogosultak értesítését.

Fejlesztés

Összefoglalja és közvetíti az illetékesek felé a Szabóhegy infrastruktúrájának fejlesztése és karbantartása kapcsán felmerülő igényeket. E körben különösen is törekszik a szennyvíz és csapadékvíz elvezetésének megoldására. Feladatának tekinti az utak minőségének, állapotának megfigyelését, veszélyes útszakaszok bejelentését.

Kommunikáció

A Szabóhegyet érintő rendszeres kommunikáció a lakossággal, a helyi városvezetéssel és a hatóságokkal. A lakossági igények felmérése és közvetítése Kőszeg Város Önkormányzata felé, a közúti közlekedés biztosítása érdekében történő érdekérvényesítés.

Letölthető anyagok

Ez úton elérhetővé tesszük jelenlegi alapszabályzatunkat